Aktuelt

Turgruppa i Bore

Bli med på tur.

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Årsmelding 2016

Årsmøte i Bore kyrkjelyd 19. mars 2017

Gjevarteneste

PÅMELDING/ INFORMASJON

Soknerådet i Bore sokn

For perioden 2015 - 2019: Nicolai Homme, leiar Marit Høie, nestleiar ...

Til deg som er nyinnflytta i Bore!

Velkomen til Bore, og velkomen til Bore kyrkje!


 

Bore kyrkjelyd
Besøksadresse Bore kyrkjekontor: Bjørkestubben 4, 4352 Kleppe
Postadr.: Postboks 101, 4358 Kleppe
Telefon: 51 78 95 55
Mail: bore.sokneraad@klepp-kirken.no


 


Kalender

17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando