Aktuelt

0 år: Babysong i Bore kyrkje

Velkommen til Babysong torsdag 1. mars 2018! Påmelding her........

Småbarnssong

SMÅBARNSSONG VÅREN 2018 Påmelding her...

6 år: Dåpsskule

Påmelding til Dåpsskulen 2018 her....

Turgruppa i Bore

Bli med på tur.

Bibel og vennegruppe

For 5. til 7. klasse: Bli med.

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Årsmelding 2017

Årsmøte i Bore kyrkjelyd er 4. mars 2018.  

12 år: MISSION POSSIBLE

Leir for 7. klassingar. Påmelding her...

Gjevarteneste

PÅMELDING/ INFORMASJON

Soknerådet i Bore sokn

For perioden 2015 - 2019: Nicolai Homme, leiar Marit Høie, nestleiar ...

Til deg som er nyinnflytta i Bore!

Velkomen til Bore, og velkomen til Bore kyrkje!


 

Bore kyrkjelyd
Besøksadresse Bore kyrkjekontor: Bjørkestubben 4, 4352 Kleppe
Postadr.: Postboks 101, 4358 Kleppe
Telefon: 51 78 95 55
Mail: bore.sokneraad@klepp-kirken.no


 


Kalender

22. februar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando