Målar for gjevarteneste
Målar for gjevarteneste


Det er satt opp ein målar for gjevarteneste i våpenhuset i kyrkja. Soknerådet har eit ønskje om å auke gjevartenesta - dette kan du lese meir om her.

Det er sikkert mange som har sett den, men nokon har kanskje ikkje forstått kvifor den står der. 

Målaren visar kva beløp me samlar inn i gjevarteneste kvar månad. Pr november 2015 har me komme opp i fast gjevarteneste på kr 42 300/ månaden.

Takk til alle som gjer, og så held me fram mot målet om å samle inn kr 50 000 i månaden! 

   17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando