Råd og utval


I Bore kyrkjelyd har me eit godt sokneråd som styrer arbeidet i kyrkjelyden. 

Soknerådet har delegert noko arbeid til nokre utval.

Soknerådet i Bore sokn

For perioden 2015 - 2019: Nicolai Homme, leiar Marit Høie, nestleiar ...

Soknerådet

For perioden 2011 - 2015 

17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando