Aktivitetar for unge

Konfirmasjonsdatoer

For  2018, 2019 og 2020.

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Konfirmasjon

Konfirmasjon er en av bydelens og bygdas årlige festdager. Mange steder er det ...

Fellesside for ungdom i Bore og Klepp

Gå til felles side for Klepp og Bore

Kraftfôr

 Kraftfôr er Bore kyrkjelyd sitt namn på trusopplæringsarbeidet. 

Håp

Ungdomskoret Håp har øving i kyrkja kvar onsdag kveld kl. 17.30 - 20.00

22. februar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando