Familiegudsteneste


Påmelding her. Frist 15.januar kl 12. Talet på deltakarar: 100 stk.

 

Me samlast til årets første Familiegudsteneste. Det vert ei enkel samling utan dåp og nattverd. Kvar familie får tildelt ein benk. Påmelding her:https://pameldinger.no/e/oujmjg

Tilbake