9 År: Leksehjelp med trusopplæring


Oppstart  10. September 2019.

Påmelding her...

 


Bore bedehus og Bore kyrkjelyd driv "Leksehjelp med trusopplæring" på Bore bedehus! Tilbodet er for dei som går i 4. klasse. Kvar tysdag kan barna gå ned til Bore bedehus rett etter skuletid.  

 

Det er alltid ei samling med andakt først, og så får barna eit enkelt brødmåltid. Etterpå kan dei gjere lekser (med eller utan hjelp...), og til sist kan dei leike og spele, viss det er tid. 

 

Foreløpig vil det ikkje koste noko.

Når: tysdagar kl 12.00 - 14.00 (Leksehjelp følgjer skuleruta)
Kven: alle som vil som går i 4. klasse på Bore skule

Oppstart skuleåret 2019/20:     Tysdag 10. September 2019

 

Me treng påmelding for dei som vil vere med! TRYKK HER!
 


Ved spørsmål, ta kontakt med Randi Kjøllesdal på mobil 916 81777, 

eller Bore kyrkjekontor ved solfrid.skalvik@klepp-kirken.no


 

Tilbake