Soknerådet i Bore sokn


For perioden 2015 - 2019:

Nicolai Homme, leiar

Arvid Kaspersen, nestleiar

Marit Høie, medlem

Kjersti Meling Berge, medlem

Hans Voll, medlem

Jens Kåre Stokka, medlem,

Dagfinn Steinnes, vara

Borghild Friestad, vara

 

 

I september 2015 var det valg til nytt sokneråd.

Møta til soknerådet er åpne for alle medlemmer. 

Dato for våren 2019: 19. februar, 20 mars, 9. april, 14. mai og 11. juni. 

Dato for hausten 2019: 27. august, 17.september, 22. oktober, 19. november, 17. desember

Møta er haldne på  Bore kyrkjekontor og startar kl 19.

 

 

Tilbake