Påskekos for 1. kl


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Er det noen barnet ønsker å være på gruppe med? Skriv fornavn og etternavn her, så skal vi prøve å oppfylle ønskene så langt vi klarer


Kan bilde av barnet (uten navn) brukes i menighetens informasjonsarbeid (hjemmeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Velg hvilken klasse barnet går i.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? Har barnet behov for spesiell tilrettelegging? Har barnet behov for å ha med en voksen? Har barnet matallergi, cøliaki el.l?