Påmelding Pinsebursdag 2024


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet først, og så kontaktinformasjon til den vaksne som skal følge barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Treng barnet noko form for tilrettelegging? Har de matallergiar, cøliaki el.l?


Kan bilete av barnet (utan namn) nyttast i menigheten sitt informasjonsarbeid (heimeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Set x under her dersom du kan bidra med kake til Pinsebursdagen

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer