Disippelundervisning i fastetida


Fastetida

 

Det er askeonsdag i dag, og fasten er i gang – ein førti dagars vandring fram mot påsken, kyrkjas viktigaste høgtid.

Velkommen til å ta del i ei «disippelundervisning i fastetida». Denne undervisninga, som blir lagt ut kvar onsdag fram til påske, vil i all hovudsak vere ein avsnitt for avsnitt gjennomgang av Bergpreika (Matteus 5-7). Men først kjem ei innleiing som setter Bergpreika inn i ei større ramme, som er Jesu bodskap om Guds kongerike.

Undervisninga er ei lydfil (podcast) som du finn på Spotify om du søkjer på: «Guds kongerike og bergprekenen». Du kan òg følgja denne linken:

https://open.spotify.com/show/1YmK6u3rPluAGyvhc1ek8N

Tilbake