Årsmelding 2022


Velkommen til Årsmøte i kyrkja 19.mars kl 19.30.

Bore kyrkje

Årsmeldinga for Bore sokn 2022 er nå klar og fortel om alt det gode arbeidet som blir utført av mange frivillige og stab. Takk for flott innsats. God lesning!

Årsmøte med pizza 19. mars kl. 19:30. Velkommen!

Årsmeldinga kan du lese her

Tilbake