Årsmelding 2021


Årsmelding 2021

 

Årsmeldinga for Bore sokn 2021 er nå klar og fortel om alt det gode arbeidet som blir utført av mange frivillige og stab. Takk for flott innsats. God lesning!

Samtalekveld med pizza og årsmøte 20. mars kl. 19:00. Tema; Frivillghet i Bore.

Sjå årsmeldinga her:

Tilbake