Nytt sokneråd 2023 - 2027


Resultat soknerådsvalet

Resultatet av soknerådsvalet 2023 er som følgjer:

 1. Torunn Renate Bore                        324 stemmer
 2. Junhild Frøyshov                             291 stemmer
 3. Marita Midtun Finstad                      286 stemmer
 4. Terje Skår                                         277 stemmer
 5. Åsmund Olav Steinnes                    276 stemmer
 6. Elisabeth K.Jørgensen                     251 stemmer
 1. vara Anders Gjetmundsen               250 stemmer
 2. vara Dan Egil Skrikrud                     249 stemmer
 3. vara Gunnar Thorset                        243 stemmer
 4. vara Sigrun Byberg                          
 5. vara Nicolai Homme             

Gratulerer til alle.

Soknerådet 2023-2027 vert konstituert 24.oktober 2023.

 

 

Tilbake