Bore sokneråd 2023 - 2027


Bore sokneråd 2023 - 2027

Bore sokneråd

Desse er med i Bore sokneråd i perioda 2023 - 2027

Bak fra venstre; Elisabeth K.Jørgensen, Torunn Renate Bore, Junhild Frøyshov, Terje Skår,  Åsmund Olav Steinnes; Ivan Fjeld (sokneprest)              Sittande frå venstre; Gunnar Thorset, Dan Egil Skrikrud og Marita Midtun Finstad                           

Anders Gjetmundsen har permisjon frå rådet og er ikkje med på bildet. 

 

 

 

Tilbake