Bore kyrkje søndagsskule


Hausten 2022

 

Bore kyrkje søndagsskule vert arrangert under gudstenester i Bore kyrkje. Barna samlast i Kyrkjestova ca. 11.15 og vert følgt tilbake til føresette i kyrkja. Dersom føresette ikkje er i kyrkja, kan barna leverast og hentast i Kyrkjestova.

Her er oversikt over programmet for hausten 2022. For spørsmål, kontakt leiar Kjell Værnes, tlf. 920 66 917

 

 

Gudstjeneste

Dansegruppe

 

 

04.sept

 

G2

-

   

18.sept

 

Supersøndagsskole

i Vollhallen.

-

 

 

02.okt

 

G1

-

 

 

09.okt

 

G2

-

 

 

30.okt

 

G2

-

 

 

27.nov

 

G1

-

 

 

04.des

 

G2

Juleverkstad

-

   
         

 

 

 

Tilbake