Bore kyrkje søndagsskule


Våren 2022

 

Bore kyrkje søndagsskule vert arrangert under gudstenester i Bore kyrkje. Barna samlast i Kyrkjestova ca. 11.15 og vert følgt tilbake til føresette i kyrkja. Dersom føresette ikkje er i kyrkja, kan barna leverast og hentast i Kyrkjestova.

Her er oversikt over programmet for våren 2022. For spørsmål: ta kontakt med leiar Anne Brit Espeland, tlf. 48133575

 

 

Gudstjeneste

Dansegruppe

De små

De store

23. jan

 

G2

-

Elisabeth

Anders

30. jan

 

G1

-

Gaute

Trond

20. feb

 

G2

JA –Kristina

Elisabeth

Kjell

27. feb

 

G1

-

Anne Brit

Trond

20. mars

 

G2

JA –Kristina

Gaute

Anders

27. mars

 

G1

-

Anne Brit

Kjell

1.mai

 

G2

JA -Kristina

Elisabeth

Anders

8. mai

 

G1

-

Gaute

Kjell

29. mai

 

G2

JA- Kristina

Anne Brit

?

 

Tilbake