Bore kyrkje søndagsskule


Søndagsskulen og Tweensgruppe hausten 2023

Søndagsskulen sin logo

Bore kyrkje søndagsskule vert arrangert under gudstenester i Bore kyrkje (ikkje når det er familiegudsteneste).

Barna samlast i Kyrkjestova ca. 11.15. Det går an å møte direkte dit, eller ein kan vere med på starten av gudstenesta først.

 

Etter jul i 4. klasse kan dei som vil delta på ei eiga Tweensgruppe, som held til på kyrkjeloftet. Her vil det bli forteljing og prat, spel og konkurransar, og gjerne litt å bite i.

 

Her er programmet for Søndagsskule og Tweensgruppe hausten 2023:

 

27. august: dansegruppe og vanlig gruppe (alle aldrar) + tweensgruppe

17. september: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe 

24. september: Supersøndagsskule i Borehallen

1. oktober: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

22. oktober: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

5. november: Dansegruppe og vanleg gruppe (alle aldrar) + tweensgruppe

3. desember: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

 

VIL DU VERE MED OG BIDRA I DET VIKTIGE SØNDAGSSKULEARBEIDET? TA KONTAKT MED SOLFRID ELLER HILDE PÅ KYRKJEKONTORET :-)

 

Tilbake