Bore kyrkje søndagsskule


Våren 2022

 

Bore kyrkje søndagsskule vert arrangert under gudstenester i Bore kyrkje. Barna samlast i Kyrkjestova ca. 11.15 og vert følgt tilbake til føresette i kyrkja. Dersom føresette ikkje er i kyrkja, kan barna leverast og hentast i Kyrkjestova.

Her er oversikt over programmet for våren 2022. For spørsmål: ta kontakt med leiar Anne Brit Espeland, tlf. 48133575

 

 

Gudstjeneste

Dansegruppe

De små

De store

23. jan

 

G2

-

   

30. jan

 

G1

-

 

 

20. feb

 

G2

JA

 

 

27. feb

 

G1

-

 

 

20. mars

 

G2

JA 

 

 

27. mars

 

G1

-

 

 

1.mai

 

G2

JA 

   

8. mai

 

G1

-

   

29. mai

 

G2

JA-

 

 

 

Tilbake