Bore kyrkje søndagsskule


Søndagsskulen og Tweensgruppe våren 2024

Søndagsskulen sin logo

Bore kyrkje søndagsskule vert arrangert under gudstenester i Bore kyrkje (ikkje når det er familiegudsteneste).

Barna samlast i Kyrkjestova ca. 11.15. Det går an å møte direkte dit, eller ein kan vere med på starten av gudstenesta først.

 

Etter jul i 4. klasse kan dei som vil delta på ei eiga Tweensgruppe, som held til på kyrkjeloftet. Her vil det bli forteljing og prat, spel og konkurransar, og gjerne litt å bite i.

 

Her er programmet for Søndagsskule og Tweensgruppe våren 2024:

 

7. januar: ikkje søndagsskule!

14. januar: dansegruppe og vanleg gruppe (alle aldrar) + tweensgruppe

4. februar: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe 

11. februar: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

10. mars: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

24. mars: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

21. april: Dansegruppe og vanleg gruppe (alle aldrar) + tweensgruppe

28. april: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

26. mai: 2 grupper (under skulealder og skulebarn) + tweensgruppe

2. juni: Dansegruppe og vanleg gruppe (alle aldrar) + tweensgruppe

 

VIL DU VERE MED OG BIDRA I DET VIKTIGE SØNDAGSSKULEARBEIDET? TA KONTAKT MED HOVUDLEIAR ELISABETH HAUS ( TLF 480 26 013)

 

Tilbake