11 år: LysVaken


Går du i 6. klasse? Bli med på overnatting

i kyrkja! 

 

 

LysVaken er ei samling med overnatting i kyrkja for 6. klassingar.

I 2018 er 6. klassingane inviterte til Bore kyrkje

laurdag 24. november kl. 16.00 - søndag 25. november kl. 12.30.

Me skal ete taco, leike, ha samlingar i kyrkja, det vert nattkino med popcorn, sporløype ute i mørket m.m. Viss du har lyst til å vere med, kan ein vaksen melde deg på

ved å klikke HER
 

Spørsmål?

Kontakt gjerne menighetspedagog Solfrid på tlf 93495349, eller på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no .


Her er nokre bilete frå Lys vaken 2014. 

    

     

    

      

          

   

  

 

Tilbake