11 år: LysVaken


LysVaken 2021 er dessverre avlyst!

 

NB!NB! NB!

I 2021 er LysVaken dessverre avlyst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LysVaken er ei samling med overnatting i kyrkja for 6. klassingar.

 

 

Me skal ete taco, leike, ha samlingar i kyrkja, det vert nattkino med popcorn, sporløype ute i mørket m.m. Viss du har lyst til å vere med, kan ein vaksen melde deg på.

 

PS Det er sjølvsagt mogleg å sove heime, dersom ein vil det!

 


 

Spørsmål?

Kontakt gjerne menighetspedagog Solfrid på tlf 93 49 53 49, eller på mail: solfrid.skalvik@klepp-kirken.no .
 

Tilbake