11 år: LysVaken


Går du i 6. klasse? Bli med på overnatting i kyrkja!

 

LysVaken er ei samling med overnatting i kyrkja for 6. klassingar.

I 2020 er 6. klassingane inviterte til Bore kyrkje

laurdag 21. november kl. 16.00 - søndag 22. november kl. 12.30.

Me skal ete taco, leike, ha samlingar i kyrkja, det vert nattkino med popcorn, sporløype ute i mørket m.m. Viss du har lyst til å vere med, kan ein vaksen melde deg på.

 

PS Det er sjølvsagt mogleg å sove heime, dersom ein vil det!

 

NB På grunn av koronaviruset kan det bli endringar! Me vil følge gjeldande smittevernreglar til ei kvar tid!
 

Spørsmål?

Kontakt gjerne menighetspedagog Solfrid på tlf 93 49 53 49, eller på mail: solfrid.skalvik@klepp-kirken.no .
 

Tilbake