11 år: LysVaken


Går du i 6. klasse? Bli med på overnatting i kyrkja!

 

LysVaken er ei samling med overnatting i kyrkja for 6. klassingar.

I 2019 er 6. klassingane inviterte til Bore kyrkje

laurdag 23. november kl. 16.00 - søndag 24. november kl. 12.30.

Me skal ete taco, leike, ha samlingar i kyrkja, det vert nattkino med popcorn, sporløype ute i mørket m.m. Viss du har lyst til å vere med, kan ein vaksen melde deg på.

TRYKK HER FOR Å GÅ TIL PÅMELDINGSSKJEMA!

PS Det er sjølvsagt mogleg å sove heime, dersom ein vil det!
 

Spørsmål?

Kontakt gjerne menighetspedagog Solfrid på tlf 93 49 53 49, eller på mail: solfrid.skalvik@klepp-kirken.no .
 

Tilbake