Stilling ledig


Endra utlysing.

 

Ledig stilling kyrkjetenar Bore

Det er ledig ei stilling som kyrkjetenar i Bore kyrkjelyd. Stillinga er 10 % og er i all hovudsak knytta opp mot gudstenestene på søndagar og høgtider i kyrkja. Ein har ein søndag fri kvar månad. Vi er innstilt på å vurdera tilpasningar  i  stillingsstorleik (redusert stillingsprosent) og innhald, i samtale med den som er interessert i  jobben.  Det kan også vera mogleg å dela stillinga på to personar.  Søkjar bør ha fylt 16 år. For spørsmål eller meir informasjon om stillinga; ta kontakt med:

Elin Anita Garpestad, dagleg leiar Bore kyrkjelyd telefon 951 44 099

 

 

Søknad skal sendast til kirkeverge@klepp-kirken.no . Søknadar vert vurdert fortløpande.

 

 

Tilbake