1 år: Spagettimiddag


Velkommen til middag for familiar med 1-åringar!
 

 

VELKOMMEN TIL MIDDAG
I BORE KYRKJESTOVE!Kvart år samlar me familiar som har 1-åringar til gratis middag ein ettermiddag i november. 

Middagen skal vere klar kl. 16.30, og då får alle 1-åringane ei flott smikke, så det treng de ikkje å ta med :)  Me har og barnestolar til 1-åringane. Etter maten vert det ei enkel sansevandring inne i kyrkja. Den er tilrettelagt for heile familien. Det heile vil vare frå 16.30-18.00. For at me skal vite kor mykje middag me må lage, så er det påmelding.

PÅMELDING
 

Invitasjon kjem i posten til medlemmar og alle andre som ønskjer det.

Komiteen for Spagettimiddagen består av Olaug Mestad Slettbakk, Siri Lindtveit og Randi Kjøllesdal.

Presten vår, Ivan, vert og med.Har de spørsmål? Ta kontakt med Solfrid (menighetspedagog) på tlf 93495349, eller på mail
solfrid.skalvik@klepp-kirken.no

VELKOMMEN!

Tilbake