Barnekor


Bore barnekor

Semesterstart måndag 26. august 2024!

Barn som synger

Barnekoret starter nytt semester måndag 26. august 2024. Hjarteleg velkommen til gamle og nye medlemmar!

 

Koret passer best for born frå 4-8 år (t.o.m 2. klasse),

og øvingane er annakvar måndag kl. 17.15 - 18.00.  

(NB Registrering frå kl. 17.00!!)

 

I tillegg til å synge, leiker me litt og høyrer bibelhistoriar. Me speler og på rytmeinstrument, og kler oss ut med kostymar av og til :-)

Det er foreldrekaffi under øvingane.

 

Det er inga påmelding, berre å møte opp! Det er heilt greit å berre sjå på litt, eller prøve eit par gonger, før ein bestemmer seg for å byrje i koret.

 

 Barnekoret er innmeldt i Søndagsskolen Norge, og gjennom dei får me økonomisk stønad (frifondmidlar) for betalande medlemmar. Medlemmane i koret er difor og medlemmar i Søndagsskolen Norge.

 

Det vil koste kr 100 i medlemsavgift for eit heilt år. Ingen krav om dugnad, men det kan hende me spør om litt praktisk hjelp enkelte gonger.  

 

Kom og bli med!! Dette er kjekt!!!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller tlf 93495349.

 

Du kan også klikke her for å legge igjen navn og tlf nr hvis du er interessert i barnekoret eller har spørsmål...

Tilbake