Barnekor


Bore barnekor

Semesterstart måndag 5. september 2022!

 

Barnekoret starter nytt semester måndag 5. september 2022. Hjarteleg velkommen til gamle og nye medlemmar!

BLI MEDLEM I KORET VED Å TRYKKE HER OG FYLLE UT EIT ENKELT SKJEMA

 

Koret passer best for born frå 4-8 år (t.o.m 2. klasse),

og øvingane er på måndagar kl. 17.15 - 18.00.  

(NB Registrering frå kl. 17.00!!)

 

I tillegg til å synge, leiker me litt og høyrer bibelhistoriar. Me speler og på rytmeinstrument, og kler oss ut med kostymar av og til :-)

Det er foreldrekaffi under øvingane. På loftet er det og litt leiker som småsysken kan låne.

 

Det er inga påmelding, berre å møte opp! Det er heilt greit å berre sjå på litt, eller prøve eit par gonger, før ein bestemmer seg for å byrje i koret.

 

 Barnekoret er innmeldt i Søndagsskolen Norge, og gjennom dei får me økonomisk stønad (frifondmidlar) for betalande medlemmar. Medlemmane i koret er difor og medlemmar i Søndagsskolen Norge.

 

Det vil koste kr 100 i medlemsavgift for eit heilt år. Ingen krav om dugnad, men det kan hende me spør om litt praktisk hjelp enkelte gonger.

Medlemsavgifta kan betalast kontant, med VIPPS (søk opp "Bore sokn" og skriv barnet sitt namn i meldingsfeltet), eller med nettbank til konto nr.  3290 58 98840 (merk med barnet sitt namn!). 

 

Leiarar for koret er:

Hege Skrikrud  (dirigent), Solfrid Vigdel Skalvik  (kontaktperson), Elin Underhaug Kanu (piano) og Dan Egil Skrikrud (teknikk).


 

Kom og bli med!! Dette er kjekt!!!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller tlf 93495349.

Tilbake