Barnekor


Bore barnekor

Semesterstart måndag 23. januar 2023!

Barnekoret starter nytt semester måndag 23. januar 2023. Hjarteleg velkommen til gamle og nye medlemmar!

 

Koret passer best for born frå 4-8 år (t.o.m 2. klasse),

og øvingane er på måndagar kl. 17.15 - 18.00.  

(NB Registrering frå kl. 17.00!!)

 

I tillegg til å synge, leiker me litt og høyrer bibelhistoriar. Me speler og på rytmeinstrument, og kler oss ut med kostymar av og til :-)

Det er foreldrekaffi under øvingane. På loftet er det og litt leiker som småsysken kan låne.

 

Det er inga påmelding, berre å møte opp! Det er heilt greit å berre sjå på litt, eller prøve eit par gonger, før ein bestemmer seg for å byrje i koret.

 

 Barnekoret er innmeldt i Søndagsskolen Norge, og gjennom dei får me økonomisk stønad (frifondmidlar) for betalande medlemmar. Medlemmane i koret er difor og medlemmar i Søndagsskolen Norge.

 

Det vil koste kr 100 i medlemsavgift for eit heilt år. Ingen krav om dugnad, men det kan hende me spør om litt praktisk hjelp enkelte gonger.  

 

Leiarar for koret er:

Hege Skrikrud  (dirigent), Solfrid Vigdel Skalvik  (kontaktperson), Elin Underhaug Kanu (piano) og Dan Egil Skrikrud (teknikk).


 

Kom og bli med!! Dette er kjekt!!!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller tlf 93495349.

Tilbake