10 år: Tweens-lørdag


Velkommen alle 5.klassingar!

 

 

 

Lørdag 19. september 2020 kl. 16.00-19.00 inviterer me alle 5. klassingar til TWEENS-lørdag!

 

Det vert samling i kyrkja, mat, leik og konkurransar, og alle får med seg ei gåve heim. Invitasjon vil kome i posten til alle medlemmar, og andre som ønsker det.

 

Endringar kan forekome på grunn av koronaviruset. Me vil til ei kvar tid følge gjeldande smittevernreglar!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog,Solfrid Vigdel Skalvik, på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller på tlf 93 49 53 49.

 

 

Tilbake