Velkommen til Søndagsskolen


Informasjon for våren 2020 

 

 

  

Velkommen til Bore kyrkje søndagsskule!

 

I vår vert det to aldersinndelte grupper kvar gong:

Rød gruppe (0 - 6 år)     og      Blå gruppe (1.kl og oppover)            

 

 

Datoane for våren 2020:

5. januar
12. januar

2. februar
9. februar
1. mars
8. mars
29. mars - BARNAS GUDSTENESTE I KYRKJA kl. 11
10. mai

14. juni

 

 

Oppmøte og registrering i kyrkjestova kl. 11:20.

Ein kan møte direkte i kyrkjestova, eller delta i gudstenesta først, fram til ein går over i kyrkjestova i samla flokk.

Velkommen. 
Kontaktperson Anne Brit Espeland, mobil 48133575
 
 

Tilbake