Småbarnssong


Oppstart måndag 27. januar 2020!

 

Nytt semester:

Velkommen til meir Småbarnssong i Bore kyrkjestove måndag 27. januar kl.17.15-18.00 (samtidig som Bore barnekor har øving i kyrkja).

Opplegget vil passe for barn frå ca 1 år til ca 4 år. Det vert song og dans, rytmeinstrument og såpeboblar, og litt fri leik. 

 

Datoane for våren vil kome her etterkvart :-)

Leiar for Småbarnssong vil vere Margit Kristine Homme Grude

Inga påmelding, det er berre å møte opp!!

 

Hjarteleg velkommen!!

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Margit Kristine, eller

menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no

Tilbake