Småbarnssong


Småbarnssong oppstart 19. februar 2024!

Noter

Velkommen til Småbarnssong for 1 - 3 åringar!

 

Frå og med måndag 19. februar 2024 vil det bli meir Småbarnssong ca annankvar veke kl. 17.15 - 18.00.

 

Småbarnssong vil halde til i kyrkjestova, samtidig som Bore barnekor har øving inne i kyrkja.

 

Inga påmelding, det er berre å møte opp :-)

 

Leiar: Margit Kristine Homme Grude

 

Spørsmål? Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller på tlf nr 93 49 53 49

Tilbake