Me bygger menighet i lag


ER DU MED?

Bore menighet ønsker vekst og har bruk for alle medarbeidarar som har lyst å ha ei teneste/oppgåve

 

 

Oppgåver som alltid er opne for nye:

  • Kyrkjekaffi
  • Klokkar
  • Lydstyring
  • Biletestyring (projektor)
  • Forsongar/lovsong

 

I tillegg har me ein god Trusopplæringsplan – Kraftfôr – der det er behov for ein del vaksne medhjelparar for gjennomføring av  tiltaka.

Ta kontakt med oss på kyrkjekontoret for meir informasjon:

Solfrid, menighetsped.: solfrid.skalvik@klepp-kirken.no  - tlf. 93 49 53 49

Kari, sekretær: kari.haavardsholm@klepp-kirken.no – tlf. 51 78 95 55

Hilde, dagleg leiar: hilde.eikeland@klepp-kirken.no tlf 480 36 029

Jarle, menighetsarb ungdom: jarle.stokka@klepp-kirken.no - tlf. 992 24 654

Tilbake