6 år: Dåpsskule


Dåpsskulen 2020

 

Me startar årets Dåpsskule tysdag 21. januar 2020.   

Det vil bli fire samlingar med Dåpsskulen i SFO-tid på tysdagar (kl. 12.00-14.00), og ei avsluttande familiegudsteneste søndag 16. februar kl. 11.00-12.00, med utdeling av bok til alle deltakarar. Datoane for tysdagssamlingane er : 21. januar, 28. januar, 4. februar og 11. februar.

KLIKK HER FOR Å MELDE PÅ!  


Barna blir henta utanfor skulen rett etter skuleslutt. Dei tre første samlingane vil vere på bedehuset rett ved skulen, den fjerde samlinga går me tur til kyrkja. Det vert servert bollar og saft på kvar samling. Det vert og m.a. forteljarstund, leik og hobbyaktivitet. 

Me treng litt praktisk hjelp kvar gong. Til dømes: hjelpe barna med kleda når dei kjem, servere saft og bollar, hjelpe barna med praktiske oppgåver, hjelpe til å halde ro og orden. Me håpar det er nokre foreldre/besteforeldre som har tid på ein tysdag ettermiddag og kan hjelpe til. :) 

Påmeldingsfristen for 2020 er måndag 13. januar!!


Ta gjerne kontakt med menighetspedagog Solfrid om de har spørsmål:

solfrid.skalvik@klepp-kirken.no                      Mob 93 49 53 49

Tilbake