6 år: Dåpsskule


Dåpsskule

 

DÅPSSKULEN 2022 MÅ DESVERRE UTGÅ PGA SJUKDOM! 

Dåpsskule for 1. klassingar består av fire samlingar i SFO-tid på tysdagar (kl. 12.00-14.00), og ei avsluttande familiegudsteneste påfølgande søndag, med utdeling av bok til alle deltakarar.

 

Barna blir henta utanfor skulen rett etter skuleslutt. Dei tre første samlingane vil vere på bedehuset rett ved skulen, den fjerde samlinga går me tur til kyrkja. Det vert servert bollar og saft på kvar samling. Det vert og m.a. forteljarstund, leik og hobbyaktivitet. 

Me treng litt praktisk hjelp kvar gong. Til dømes: hjelpe barna med kleda når dei kjem, servere saft og bollar, hjelpe barna med praktiske oppgåver, hjelpe til å halde ro og orden. Me håpar det er nokre foreldre/besteforeldre som har tid på ein tysdag ettermiddag og kan hjelpe til. :) 


Ta gjerne kontakt med menighetspedagog Solfrid om de har spørsmål:

solfrid.skalvik@klepp-kirken.no                      Mob 93 49 53 49

Tilbake