1.Klasseklubb


1.Klasseklubb, info og påmelding her....

Jente mellom ballongar

I februar og mars 2024 er alle 1.klassingar ved Bore skule inviterte til 1. klasseklubb :-)

 

TRYKK HER FOR Å MELDE PÅ...

Siste frist for påmelding er 5. februar!

 

1. klasseklubb (tidlegare "Dåpsskule") for 1. klassingar består av to til fire samlingar i SFO-tid på tysdagar (kl. 11.45-13.45), og ei avsluttande familiegudsteneste påfølgande søndag, med utdeling av bok til alle deltakarar.

 

Det vil bli ei eller to grupper, og to eller fleire samlingar, avhengig av kor mange som melder seg på. Du vil få beskjed om kva datoar som gjeld for ditt barn så snart me klarer etter påmeldingsfristen. 

 

Dei datoane som er aktuelle i 2024 er:

13. februar, 20. februar

5. mars, 12. mars

17. mars - familiegudsteneste for alle

 

Barna blir henta utanfor skulen rett etter skuleslutt. Me går samla bort til kjellaren på bedehuset (rett ved skulen). Det vert servert pølse i brød og saft på kvar samling. Det vert og m.a. forteljarstund, leik og hobbyaktivitet. 

Me treng litt praktisk hjelp kvar gong. Til dømes: hjelpe barna med kleda når dei kjem, servere saft og pølser, hjelpe barna med praktiske oppgåver, hjelpe til å halde ro og orden. Me håpar det er nokre foreldre/besteforeldre som har tid på ein tysdag ettermiddag og kan hjelpe til. :) 


Ta gjerne kontakt med menighetspedagog Solfrid om de har spørsmål:

solfrid.skalvik@klepp-kirken.no                      Mob 93 49 53 49

Tilbake