4 år: Utdeling av 4-årsbok


Påmelding til samling med bokutdeling for 4-åringar 8. november kl.11.00

 

Det er lang tradisjon i Bore menighet for å dele ut bok til 4-åringar. Nå er det "Bibelen for små barn" alle 4-åringane får. Det er ei flott bok for dei små, med mange historier, fargerike illustrasjonar, og enkelt språk, - perfekt for ei koseleg stund, på sengekanten om kvelden til dømes.

 

I 2020 er det alle som er fødde i 2016 som vert inviterte til å motta Barnebibel søndag 8. november kl. 11.00.

 

På grunn av koronasituasjonen vil utdelinga føregå på ei eiga samling i kyrkja kun for 4-åringane og deira familiar. Det vil og vere nødvendig med påmelding denne gong. 

 

Klikk her for å melde på...

 

Samlinga vil bli leia av menighetspedagog Solfrid. Det vil mellom anna bli song, musikk og bibelhistorie på samlinga.

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller tlf 93 49 53 49.

 

 

Tilbake