Gjevarteneste


INFORMASJON/ BLI FAST GJEVAR

Barnekor i kyrkja

 

Me utfordrar DEG til å bli fast gjevar i Bore kyrkjelyd!

Bore kyrkjelyd er godt i gang med Kraftfôr, trusopplæringsarbeidet. Me har tiltak på mange alderstrinn, og har framleis mykje me vil utrette!

 

Har du eigne barn?

Barnebarn?

Nabobarn?

Du kan bety ein forskjell for dei!

 

Ved fast gjevarteneste har du mulighet til å få skattefrådrag. Du får skattefrådrag på gåver fra kr 500 til 25 000 kr pr år. Kyrkjekontoret rapporterar til skattestyresmaktene og du mottar ei årsoppgåve som viser kva du har gjeve. 


Soknerådet har satt seg som mål at gjevartenesta skal aukast til kr 60 000 i månaden. 

 

"Kvar må gje det han har bestemt seg for i sitt eige hjarte, ikkje med ulyst eller av tvang. For Gud elskar ein glad gjevar." 
2. kor 9.7

Sjå brosjyre

KLIKK HER for å bli fast gjevar

 

 

Tilbake