3 år: Søndagsskulebesøk


 Velkommen til søndagsskule 20. oktober 2019!
Ein sau har forsvunne... 

 


... og me treng hjelp til å finne den!

Kvar haust vil ein søndagsskule vere spesiell for dei som er 3 år (eller fyller 3 i løpet av året). Då inviterer me alle 3-åringar til å besøke søndagsskulen. I 2019 er det søndag 20. oktober som er 3-åringane sin dag! Ta med ein vaksen, og gjerne søsken og!

Velg om de vil møte direkte i kyrkjestova kl. 11.20, eller om de vil møte i kyrkja kl. 11.00, og få med starten av gudstenesta, før barna går samla ut til søndagsskule. 

På Søndagsskulen får me høyre historia om den forsvunne sauen. Når den er funnen får 3-åringane bok i premie! 

Inga påmelding! Hjarteleg velkommen!!

 


 

Tilbake