3 år: Søndagsskulebesøk


 Velkommen til søndagsskule 20. september 2020!
Ein sau har forsvunne... 

 


... og me treng hjelp til å finne den!

Kvar haust vil ein søndagsskule vere spesiell for dei som er 3 år (eller fyller 3 i løpet av året). Då inviterer me alle 3-åringar til å vere heidersgjestar på søndagsskulen. I 2020 er det søndag 20. september som er 3-åringane sin dag! Ta med ein vaksen, og gjerne søsken og!

NB På grunn av koronaviruset er det ikkje heilt klart endå korleis opplegget vil bli gjennomført, og kva klokkeslett det blir, så følg med her for oppdatert informasjon! Medlemmar får og invitasjon i posten når det nærmar seg.

På Søndagsskulen får me høyre historia om den forsvunne sauen. Når den er funnen får 3-åringane bok i premie! 

Inga påmelding! Hjarteleg velkommen!!

 


 

Tilbake