3 år: Søndagsskulebesøk


Supersøndagsskule 19. september 2021.
3-åringer påmelding her...

 

Ein søndag i september plar me invitere alle 3-åringar til å vere heidersgjestar på søndagsskulen. I år vil me gjenta suksessen frå i fjor, og invitere til

SUPERSØNDAGSSKULE I VOLLHALLEN SØNDAG 19. SEPTEMBER KL. 11.00-12.00!

 

De vil då få møte leiarar og andre barn i Bore kyrkje sin Søndagsskule. Først  vert det samling med bibelhistorie, song og musikk, og så kjekke aktivitetar og leikar i hallen etterpå. 

Menighetspedagog Solfrid vil vere til stades med ein eigen aktivitet for 3-åringane, der dei og får utdelt boka "Lille sau går seg vill". 

 

Trykk her for å melde på 3-åringen din!

 

Ved påmelding treng me kontaktinfo til ein vaksen, og namna til alle i husstanden som vil vere med. Alle er velkomne! Ta gjerne med vener, besteforeldre og andre som har lyst, for dei er det berre å møte opp :-)

 

Hjarteleg velkommen!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller på tlf 93 49 53 49  :-)

 

 


 

Tilbake