3 år: Søndagsskulebesøk


Supersøndagsskule 15. september 2024.
3-åringer påmelding her...

Lam

Ein søndag i september plar me invitere alle 3-åringar til å vere heidersgjestar på søndagsskulen. I år vil me invitere alle som fyller 3 år i 2024 til

 

SUPERSØNDAGSSKULE SØNDAG 15. SEPTEMBER KL. 11.00-12.00 I VOLLHALLEN

 

TRYKK HER FOR Å MELDE PÅ...

 

De vil då få møte leiarar og andre barn i Bore kyrkje sin søndagsskule. Først  vert det samling med bibelhistorie, song og musikk, og så kjekke aktivitetar og leikar i hallen etterpå. 

Menighetspedagog Solfrid vil vere til stades med ein eigen aktivitet for 3-åringane, der dei og får utdelt boka "Lille sau går seg vill". 

 

Ta gjerne med vener, besteforeldre og andre som har lyst, for dei er det berre å møte opp :-)

 

Hjarteleg velkommen!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller på tlf 93 49 53 49  :-)

 

 


 

Tilbake