3 år: Søndagsskulebesøk


 Velkomen til søndagsskule 24.09.17!
Ein sau har forsvunne... 

 


... og me treng hjelp til å finne den!

Kvar haust vil ein søndagsskule vere spesiell for dei som er 3 år (eller fyller 3 i løpet av året). Då inviterer me alle 3-åringar til å besøke søndagsskulen. I 2017 er det søndag 24. september som er 3-åringane sin dag!

Me starter inne i kyrkja kl 11.00. Så går me saman ut når det er tid for søndagsskule, ca kl 11.15. 

På Søndagsskulen får me høyre historia om den forsvunne sauen. Når den er funnen får 3-åringane bok i premie! 

Hjarteleg velkommen!!

 


 

Tilbake