3 år: Søndagsskulebesøk


 Velkommen til søndagsskule 13. september 2020!
Ein sau har forsvunne... 

 


... og me treng hjelp til å finne den!

Kvar haust vil ein søndagsskule vere spesiell for dei som er 3 år (eller fyller 3 i løpet av året). Då inviterer me alle 3-åringar til å vere heidersgjestar på søndagsskulen.

 

På grunn av koronaviruset og plassmangel inviterer me i år til SUPERSØNDAGSSKULE i Vollhallen søndag 13. september kl. 11.00-12.00. De vil få møte leiarar og andre barn i Bore kyrkje sin Søndagsskule, og vere med på samling med bibelhistorie, song og musikk, og aktivitetar og leik etterpå. Alle aktivitetar vil vere tilpassa gjeldande smittevernreglar!

Menighetspedagog Solfrid vil vere til stades med ein eigen aktivitet for 3-åringane, der dei og får utdelt boka "Lille sau går seg vill". 

 

Trykk her for å melde på 3-åringen din!

 

Hjarteleg velkommen!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller på tlf 93 49 53 49  :-)

 

 


 

Tilbake