Bønekort


 

Bore kyrkjelyd har eige bønekort som blir oppdatert kvart år.

Print det gjerne ut og legg det på ein synleg plass.


- Og BRUK det! Tilbake