Web


Med oppdrag til å formidla!

 

Web-gruppa  er glad i å formidle litt av det som skjer i Bore kyrkje!
 

Me likar fine bilete og er glad i å dokumentera ting som skjer. Har du lyst til å bli med i web-gruppa? Brenn du for å informera gjennom sosiale mediar, slik som facebook og heimesida, ta kontakt med dagleg leiar: 

elin.anita.garpestad@klepp-kirken.no eller tlf. 951 44 099

 

 


teknisk design       mail: dsteinn@broadpark.no      
Terje Idsø film-ansvarleg               mail: terje.idsoe@online.no
Einar Egeland foto og layout           mail: eesele@gmail.com
Tone Augestad Skår skrivar og fotograf         mail: tone.a.skaar@kleppnett.no 

Olaug M. Slettbakk administrator mail: olaug.slettbakk@klepp-kirken.no
Terje Skår prosjekt-leiar


 

Tilbake