Misjonsprosjekt


Kyrkjelyden støttar eit misjonsprosjekt i Kamerun 

Kamerun sitt flagg

 

Bore menighet støtter Kirkelig undervisning i Kamerun gjennom Det Norske Misjonsselskap (NMS). 

 

Det omfatter presteskolen i Maiganga (Institut Luthérien de Théologie de Meiganga, ILTM). Skolen drives av den Evangelisk Lutherske Kirken i Kamerun (EELC). Dette teologiske studiestedet er viktig fordi det er et av de få studiestedene for teologi i Afrika som samtidig er luthersk og franskspråklig. Derfor er det studenter der fra flere afrikanske land som er franskspråklinge og har lutherske kirker. NMS sin støtte til dette viktige studiestedet er helt nødvendig for å opprettholde driften. Skolen har et høyt faglig nivå, og der er to ulike utdanningsnivåer for prester. Utdanning av ledere for raskt voksende kirker i Afrika er et svært strategisk satsingsområde!   

Åsmund, presten vår, har tidligere arbeidet på  presteskolen i Meiganga. 

 

I tillegg til presteskolen omfatter misjonsprosjektet vårt også støtte til bibelskolen på Meng, bibelskolen for blinde i Tcholliré og en desentraisert bibelskole. Disse skolene er svært viktige for å utdanne evangelister og kateketer. Ikke minst kateketene som er menighetsledere i hver liten menighet, spiller en stor rolle i det daglige livet til kristne i EELC. De har daglige bønnesamlinger, gudstjenester, og de underviser til dåp og konfirmasjon. Også vanlige lekfolk går på bibelskolene.

 

Kamerun ligger i sentral-Afrika.

 

 

 

 

 

 

Takk til deg som støtter misjonsprosjektet vårt!

Tilbake