Informasjon fra diakonen


Diakonen vår kan formidle kontakt videre dersom du lurer på noe i fht diverse støttegrupper. 

Roser i mange farger

Dersom du er interessert i noen av de gruppene/ treffene som det står om her: Ta kontakt med diakonen vår, Ingelin Hatteland Nordbakken

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker samtale på tomannshånd. 

 

Torsdagstreffen

 

Dette er en klubb som er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. 

De fleste som kommer, er fra Klepp kommune, men vi har også noen som er fra Bryne og Sandnes. 

Vi møtes en torsdag i måneden i Klepp kirke. Starter med sang og andakt i kirkerommet. Deretter fortsetter vi i menighetssalen med forskjellige aktiviteter som bingo, sang, musikk, forming, utlodning eller noe annet. Avslutter med kveldsmat. En gang i året drar vi ut på tur. Klubbmøtene er fra kl. 19.30 til 21.00 og er åpne for alle som er 12 år eller mer.

Hjertelig velkommen til hver og en! 

 

 

To på samme kurs 

 

Hvert år i januar/ februar arrangeres det helgekurs for par. 

Når det foreligger brosjyre for kurset blir den lagt ut her. 

 

 

Støttegrupper for mennesker i sorg 

 

Sorg er en sunn og naturlig reaksjon i møte med døden på nært hold. Vi sørger når mennesker som har betydd mye for oss, går bort. Men selv om sorg ikke er en sykdom, så kan den likevel være svært vond og vanskelig å leve med. Den tomme plassen, savnet, minnene som strømmer på, ensomheten, gråten som bare kommer, trøttheten og mangelen på livsglede for å nevne noe av alt det som finnes der i sorgens landskap. For mange kan det være godt å ha noen å snakke med i denne perioden, også utenfor nærmeste familie. 

Derfor tilbyr Kirken støttegrupper for mennesker i sorg. Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg, og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hvor mye han eller hun vil dele. Gruppene består av 6-8 personer og møtes 8-10 ganger i et fast lokale. Hver gruppe har to ledere som har kunnskap og erfaring om sorg. Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet. Alle som deltar, har taushetsplikt. Tilbudet er gratis. 

 

 

Samtalegrupper etter samlivsbrot  

 

"Sorga det ikkje blir sendt blomster til,” blir det ofte sagt om skilsmisse. Etter eit samlivsbrot sit mange igjen med ei usynleg sorg. Da kan det vere godt og nyttig å kome saman med andre som har opplevd den same situasjonen. Det finst tilbod om å delta i samtalegruppe etter eit samlivsbrot. Dette skal vere ein fristad kor ein kan setje ord på kjensler, og ved å dele erfaringar vere til hjelp for kvarandre. Alle som tenkjer det kan vere nyttig å delta i ei slik samtalegruppe er velkomne, uansett om brotet har skjedd relativt nyleg eller for lang tid sidan.Gruppene vil ha leiarar som har både kunnskap og erfaring når det gjeld samlivsbrot. Dei startar når mange nok er påmelde. 

 

 

 

Tilbake