Trusopplæringsutval


 


Trusopplæringsutvalet har  fått på plass ein god trusopplæringsplan for dei mellom 0 og 18 år. 

 

Kontaktperson i utvalet er Solfrid Vigdel Skalvik, trusopplærar: solfrid.skalvik@klepp-kirken.no

Øvrige medlemmar: Marit Irene Haugstad og Marit Høie.

Tilbake