TrusopplæringsutvalTrusopplæringsutvalet har  fått på plass ein god trusopplæringsplan for dei mellom 0 og 18 år. 

 

Kontaktperson i utvalet er Solfrid Vigdel Skalvik, menighetspedagod: solfrid.skalvik@klepp-kirken.no

Øvrige medlemmar: Marit Irene Haugstad, Siri Lindtveit og Marit Høie.

Tilbake