Nabobønn


Nabo Bønn - et levende bønneliv for vårt nabolag

Aksjon Nabo bønn er ikke av ny dato. Allerede på 1980 tallet startet Stavanger Bispedømme, ved daværende biskop Sigurd Lunde, å lage en plan for en forbønnstjeneste. I Bore kom arbeidet i gang tidlig i 1991 og hovedmålet var ”Alle som bor i Bore menighet skal ha en forbeder”. 

 

Selv om det begynner å bli en stund siden, er det fremdeles aktivitet i dette arbeidet. Bore Sokneråd og Styret for Bore Bedehus har et ønske om et levende bønnearbeid for vårt nabolag. Det er satt ned en komité, som har tatt utgangspunkt i aksjonen som ble startet på 1990 tallet, og tilpasset denne for dagens forhold. Selv om målene er de samme, har hele Klepp og Bore gått igjennom en rivende utvikling de siste 20 årene - dette krever at en kanskje tenker litt nytt på noen områder. 


Rent praktisk deles Bore området inn i 28 soner, og vi har etablert egne sonekontakter for alle soner. For hver sone ønsker vi flere forbedere, som sammen med sonekontakten, vil utgjøre bønnetroppen for sonen. Kontaktene får oppfølgning fra komiteen som organiserer arbeidet igjennom informasjon og inspirasjonssamlinger. Det brukes også et bønnekort for å hjelpe til med å strukturere arbeidet. 

Om du ønsker å delta i Nabobønn som forbeder for ditt nabolag, eller om du ønsker mer informasjon, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Tilbake