Forbønnsteneste


Ved sjukdom, når ein har motgang eller er i vanskelege livssituasjonar, kan det være godt å bli bedt for.

Folda hender over bibel

Personleg forbønn

 

Ei viktig tjeneste i ein menighet er personleg forbønn. Dette høyrer med til den omsorg ein menighet har for sine medlemmar.                                                                                                                                            

 

I Bore menighet har me fleire personar i slik tjeneste. Ta kontakt med Andrine K. Homme, tlf. 90976477 for avtale.  

 

Forbønna kan foregå heima hos den som ønsker forbønn, i kyrkja, kyrkjestova eller annan ønskjeleg stad. Det er alltid minst 2 forbedarar tilstades. Ein kan foreta forbønn både med og utan salving. 

Absolutt taushetsplikt.                                                        

 

 

Tilbake