Soknerådet


For perioden 2011 - 2015 

 

 

Soknerådet har møte omlag ein gong i månaden. Møta er opne for alle. Møteplan for våren 2014
23. januar
13. februar
13. mars
10. april
22. mai
12. juni

 

Soknerådet for perioden 2011 - 2015 består av: 
 

 Nicolai Homme (leiar)    Elin Anita Garpestad (nestleiar)  

 Terje Skår    Tønnes Grødem

  Kjersti Meling Berge     Jens Kåre Stokka


 Åmsund Steinnes (sokneprest)

 

  Hilde Malmin Kimo (1.vara)   Elling Hodne (2.vara)

  

 

 

 

Tilbake