Bønnekveld


Kvar tysdag kl 20.30-21.30 i Nordsjøveien 200

På bønnemøta ber me for og velsignar folk i Klepp. 

Me tar utgangspunkt i eit par bibelvers i Jeremia 29.7 der Gud taler til Israelsfolket mens dei er i fangenskap i Babylon: 
"Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel."


Og 1.Timoteus 2.1-2:
"Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet."

Me deler opp kvelden i seks tema. 
- politikerane m/administrasjon,
- etat for helse,omsorg og sosial,
- etat for skole og barnehage,
- etat for lokal utvikling, politiet,
- familiane i Klepp,
- krisne/menigheter i Klepp.


Me liker å be konkret, så dersom noen har noe de ønsker me skal be for, er det bare å ringe eller melde på tlf 90043379 (Rasmus sin mobil).

Alle er velkommen til å vera med oss.

Anne Brit og Rasmus Espeland.

Tilbake