Det Profetiske i Bore


Gud talar - høyrer me? 

Åpne hender

Fyrste måndagen i måneden er ei gruppe samla i kyrkjestova frå kl. 20.00. 

Samlingane inneheld deling av Ordet og ting som hender. 

 

Me er saman i lovsong og bøn. 

Kva seier Den heilage Ande til Bore kyrkjelyd? 

 

Me er opptatt av å lytta til Gud og hans visjonar for soknet vårt.

Tilbake