Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


Alle aktivitetar og gudstenester avlyst

 

Grunna innstrammingar i nasjonale retningslinjer for smittevern, avlyser Bore kyrkje sine aktivitetar fram til 18. januar.

For spørsmål: ta kontakt med Elin Anita Garpestad, tlf. 95144099

 

Den norske kyrkja sentralt har mange gode samlingar på Facebook: https://www.facebook.com/watch/dennorskekirke/

 

 

 

 

 

 

 I tråd med nye retningslinjer, blir det nå kun plass til 50 deltakarar. Avstand mellom husstandar er nå sett til 2 meter.

 

 

 

 

 

 

Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om:

1. Halda oss heime dersom me er sjuke.

2. Halda 1 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss.

3. Ha god handhygiene.

4. Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er for det meste på heimekontor.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

Johannes, tlf. 47888788 - trusopplærar

 

Tilbake