Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


Utegudsteneste 20.06. kl. 11.

 

 

20.06. kl. 11 blir det utegudsteneste på Voll stadion/hallen(ved dårleg ver). Me samlast ved parkeringsplassen, blir registrert og tilvist plass. Etterpå er det nokre aktivitetar og moglegheit for å kjøpa "Kyrkjemeny" på Essoen. Her vil ein få Hamburgermeny til kr. 69 og Pølsemeny til kr. 39 (rabattkupong pr. deltakar blir utdelt ved registrering). 

 

Folk frå same husstand kan sitja saman utan avstand, ellers er det nå 1 meter mellom husstandar. Plassar vil bli tilvist.

 

For spørsmål: ta kontakt med Elin Anita Garpestad, tlf. 95144099

 

Den norske kyrkja sentralt har mange gode samlingar på Facebook: https://www.facebook.com/watch/dennorskekirke/

 

 

 

 

 

 

 

Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om:

1. Halda oss heime dersom me er sjuke.

2. Halda 2 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss. 

3. Ha god handhygiene.

4. Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er tilbake på kontoret.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

Jarle, tlf. 99224654 - menighetspedagog

 

Tilbake