Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


 

 

Me er alle framleis prega av pandemirestriksjonar og weekenden i haust må dessverre avlysast. Men stab og frivillige arbeider ivrig og energisk for å koma i gang med arbeid som let seg gjennomføra. Det betyr at Søndagsskulen vil ha samlingar i ei eller anna form, Det profetiske i Bore har samling i kyrkjestova første måndag i månaden og Bønnesamlinga søndagskveldar kl. 20 tek til 20. september. 

Babysong startar 3. september og trusopplæringstilbod til 3- og 4-åringar blir gjennomført. I  tillegg arbeider me med å få til Barnegudstenester. Følg med framover. Dette blir spanande😊.

 

 

 

Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om:

1. Halda oss heime dersom me er sjuke.

2. Halda 1 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss.

3. Ha god handhygiene.

4. Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er tilbake på kontoret.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

Johannes, tlf. 47888788 - trusopplærar

 

Tilbake