Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


Velkommen til gudsteneste.

 

 

Velkommen til aktivitetsgudsteneste ved Vollhallen 21. juni kl. 11.

Bore kyrkjelyd markerer sesongavslutning med stor aktivitetsdag på Voll stadion. Me skal vera ute. Dersom veret vert heilt umogeleg, vert deler lagt til Vollhallen. Det blir ei enkel gudsteneste. Etterpå går me ei aktivitetsløype med ein del postar. Kyrkja kan ikkje ha matservering, Esso på Voll stiller med rimeleg "Kyrkjemeny" denne dagen. Du får kjøpt ein pakke: pølse + brus eller hamburger + brus. 

Dette vil vera eit skikkeleg "bygdearrangement"  - idrettslag, kyrkje og lokalt næringsliv i saman!

For eventuell smittesporing, vil me registrera ein person pr. husstand. Lista blir makulert etter 10 dagar. Ingen påmelding, bare å møta opp.

Anna som skjer:

Pilegrimsvandring Jonsok/St. Hans-dagen 24. juni 2020, kl. 18.00.

Vandringen går fra Tusenårsplassen på haugen ovenfor Obrestad hamn,

nordover Kongevegen via Hå gamle prestegard til Kristkrossen på Njærheim og «Stille rom» i Obrestad fyr.

Vandringsleder er Ola Undheim. 

Ta med mat og drikke.

Velkommen!

 

Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om:

1. Halda oss heime dersom me er sjuke.

2. Halda 1 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss.

3. Ha god handhygiene.

4. Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er tilbake på kontoret.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

 

Tilbake