Endringar i Bore kyrkje i desse tider


Diverse informasjon

 

Pga pågåande Koronavirus-situasjon  er alle gudstenester og andre arrangement avlyst ut mars månad. Det er også endringar for april, men full oversikt er ikkje på plass pr. idag. Ingen gudstenester i påska vil gå som planlagt. Konfirmasjonane er utsette til oktober.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/f%C3%B8lg%20sendingene%20fra%20kirkens%20nasjonale%20facebookkonto/

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

Laurdagar kl 17 framover vil kyrkjeklokka kima i 10 min. Me bryt stilla med lyden av håp  og framtid!

Staben vil i all hovudsak ha heimekontor framover, men er også på kontoret av og til. Me kan treffast på tlf. mellom 09-14. Dersom det er ønskjeleg med ein samtale, ring oss og gjer ein avtale. Me vil sjå kva som er praktisk mogleg å få til.

Kontorturnus:

Tysdag:Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Onsdag: Elin, tlf. 90945278 - organist

Torsdag: Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Fredag: Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

Oppdatering følgjer

Tilbake