Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


Gudsteneste 1. pinsedag kl. 11

 

 

1. pinsedag, 23. 05. mai kl. 11 blir det gudsteneste. Ta gjerne med lapp med deltakarar og tlf. nr. Dette lettar registreringsarbeidet. . Me presiserer at folk må koma frå Klepp kommune og  kun husstandar  kan sitja saman utan avstand.

Det er ikkje søndagsskule denne søndagen

For spørsmål: ta kontakt med Elin Anita Garpestad, tlf. 95144099

 

Den norske kyrkja sentralt har mange gode samlingar på Facebook: https://www.facebook.com/watch/dennorskekirke/

 

 

 

 

 

 

 

Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om:

1. Halda oss heime dersom me er sjuke.

2. Halda 2 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss. 

3. Ha god handhygiene.

4. Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er tilbake på kontoret.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

Jarle, tlf. 99224654 - menighetspedagog

 

Tilbake