Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


Velkommen til gudstenester.

 

 

Endeleg kan me ønskja velkommen til gudstenster i Bore igjen. Nå på søndag, 24. mai, vil me ha to gudsteneser med nattverd, kl. 18 og kl. 20. G-2 bandet blir også med. Framleis er det ein del restriksjonar som me alle må følgja. Det betyr at me kun får plass til 50 deltakar. Deltakarane blir registrert på lister, desse blir makulert etter 10 dagar. Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om 1. Halda oss heime dersom me er sjuke. 2. Halda 1 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss. 3. Ha god handhygiene.4.  Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er tilbake på kontoret.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

 

Tilbake