Gudsteneste 30. august


Velkommen til gudsteneste.

 

 

Velkommen til  gudsteneste med nattverd, 30.august kl 11.Det blir dessverre IKKJE SØNDAGSSKULE DENNE SØNDAGEN. Grunna retningslinjer for smittevern, må me ha oversikt over alle deltakarane. Alle frammøtte blir registrert med namn og tlf.nr. Listene vil bli makulert 10 dagar etter gudstenesta. Det er framleis avgrensing på kor mange som får plass, ca. 70.

 

Tilbake