Menighetsmøte 20. september


Innkalling Menighetsmøte 20. septemer

 

Kyrkjemøtet vedtok i 2019 ny ordning for Den norske kyrkja. Me skal utarbeida ny ordning lokalt og få denne godkjent av biskop slik at me kan ta han i bruk 29. november. Bore sokneråd vedtok den nye ordninga for Bore sokn 2.september. Denne skal leggjast fram for menigheten i eit Menighetsmøte før søknad vert sendt til biskopen.

Menigheten vert med dette innkalla til Menighetsmøte 20. september etter gudstenesta. Ny ordning er einaste sak. Her vil vi gå gjennom endringane i gudstenesta, og dei som vil kan få koma til orde eller stille spørsmål.

Lenke til ordninga  her

Tilbake