Utlån dåpskjole


Dåpskjole utlån

Presten med eit dåpsbarn

Skal du ha barnedåp i Bore kyrkje?

 

Me har ein nydeleg dåpskjole som kan lånast på kyrkjekontoret!

 

Ta kontakt på Tlf 51 78 95 55

eller mail kontor@klepp-kirken.no

Tilbake