Årets TV-aksjon digital


Gje ditt bidrag!

 

Årets TV-aksjon 18.oktober.

Bore sokn deltek som vanleg i dette. Jan Harald Damsgård er vår kontaktperson og har oppretta digital bøsse. Følg denne lenka for å gje ditt bidrag:

https://spleis.no/133530

Det er WWF, verdens  største miljøorganisasjon, som får de innsamla midlene dette året.

Pengene skal blant annet brukes til:

-Gi 310.000 mennesker et søppelhåndteringstilbud

-Hindre ca 3200 tonn plast å havne i naturen

-Gi 360 offentlige ansatte og 200 ledere i lokale lag og foreninger opplæring i teknologi og effektiv renovasjon

-Bistå minst 100 bedrifter i arbeidet for å erstatte engangsplast med mer miljøvennlige materialer

-Redusere utslipp av plastavfall i naturen fra fem store søppelfyllinger.

En starter der problemene er størst, Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia.

 

Tilbake