Påmelding Etter skuletid 2023/2024


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Skriv her om stort og smått som kan vere greit for oss å vite om barnet før oppstart. Ta gjerne kontakt på mail i tillegg. Skriv her om barnet har matallergiar, cøliaki el.l


Kan bilete av barnet (utan namn) nyttast i menigheten sitt informasjonsarbeid (heimeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Kva klasse går barnet i?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: