Påmelding Tweenslørdag 2023


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noko som kan vere greit for oss å vite? Treng barnet tilretteleggjing? Matallergi, cøliaki el.l?


Kan bilete av barnet (utan namn) nyttast i menigheten sitt informasjonsarbeid (heimeside, menighetsblad, facebook o.l)?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Me kan trenge litt hjelp av vaksne. Kryss av dersom noko av dette passar for deg.