Tårnagenthelg 2024


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta er obligatoriske.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noko me bør vite om barnet? Stort eller smått? Treng barnet spesiell tilrettelegging? Matallergiar eller cøliaki? Skriv her, eller ta kontakt!


Kan bilete av barnet (utan namn) nyttas i menighetens informasjonsarbeid (heimeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Kva klasse går barnet i?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Foresatte
Me treng litt hjelp! Sett kryss under dersom du kan hjelpe med noko av dette: