Tårnagenthelg 2021


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta er obligatoriske.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noko me bør vite om barnet? Treng barnet spesiell tilrettelegging? Matallergiar eller cøliaki? Skriv her, eller ta kontakt!
Velg kva for ei samling ditt barn skal delta på
Tårnagent for 3. klasse kl. 13.00
Tårnagent for 4. klasse kl. 15.30


Kan bilete av barnet (utan namn) nyttas i menighetens informasjonsarbeid (heimeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Kva klasse går barnet i?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Me vil dele barna inn i mindre grupper, saman med andre frå same klasse, så langt det går. Skriv her dersom det er nokon ditt barn svært gjerne vil vere på gruppe med.
Foresatte
Me treng litt hjelp! Sett kryss under om du kan hjelpe med å følge ei gruppe (5-6 barn) rundt på aktivitetspostar/skattejakt