Småbarnssong


Den påmelde
Fyll ut feltene med barnets navn og fødselsdato.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noen spesielle behov vi skal ta hensyn til?


Kan bilder av barnet brukes i menighetens informasjonsarbeid (menighetsblad, hjemmeside, facebook ol)?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: