Påmelding Lys Vaken 2023


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Er det noe vi trenger å vite? Stort eller smått? Særlig tilrettelegging? Cøliaki, allergi el.l? Skriv kort her, så tar vi kontakt ved evt behov for mer info!


Kan bilder som viser barnet (uten navn) brukes i menighetens informasjonsarbeid (feks hjemmeside, menighetsblad, facebook o.l)?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Vi trenger litt hjelp fra foreldre/besteforeldre for å kunne gjennomføre hele opplegget. Sett kryss dersom du kan bidra med noe av dette:

 Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Vi trenger litt hjelp fra foreldre/besteforeldre for å kunne gjennomføre hele opplegget. Sett kryss dersom du kan bidra med noe av dette: