Påmelding til 1.klasseklubb 2024


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Er det noe som kan være greit for oss å vite om barnet, smått eller stort? Behov for tilrettelegging? Matallergi?
Skriv fullt navn på ett eller flere barn som ditt barn ønsker å komme på gruppe med. Vi kan bare garantere for ett av disse ønskene


Går barnet på SFO til vanlig på tirsdagene?
Velg hvilken klasse barnet går i.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Vi trenger litt praktisk hjelp på samlingene, sett x under dersom du (eller en besteforelder?) kan bidra:

 

Kan bilder av barnet brukes i menighetens informasjonsarbeid (menighetsblad, hjemmeside, facebook o.l)?


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Vi trenger litt praktisk hjelp på samlingene, sett x under dersom du (eller en besteforelder?) kan bidra: